Wrangelsberg – i fokus

Av ScheringEget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk
Carl Adam Wrangel var en av 1700-talets största jordbrukare i Sverige. För att effektivisera jordbruket genomförde han en rad reformer. Bland annat dikningsprojekt som skapade nya landområden att odla på samt uppdelning av brukningsenheter. Det blev totalt elva enheter, så kallade farmer där varje farm hade ett par hundra tunnland. Till varje farm byggdes även varsin herrgård.

Det var genom detta reformarbete och uppbyggnad av herrgårdar som bland annat gårdarna Wrangelsberg, Sofieberg och Harastorp uppkom. När Carl Adam avled tog den äldste sonen, Gustav, över Wrangelsberg. Hans son, Ove, fick tidigt äganderätten till gården. Han dog däremot redan vid 33 års ålder och då som ogift. År 1919 togs därför gården över av hans syster Maria.

Herrgården har därmed alltid funnits i släkten. Då herrgården är privatägd och ingen öppen verksamhet bedrivs kan man inte komma hit som privatperson på besök.

Hitta hit

Närmsta ort är Färlöv som ligger i Kristianstads kommun. Härifrån åker man västerut på Roalövsvägen till det går att svänga vänster in på Ulriksdalsvägen. Den kommer sedan dela sig i en T-korsning där man ännu en gång tar vänster. Efter ca 200 meter kommer herrgården att synas på vänster sida.

Att Wrangelsbergs herrgård inte är öppen för allmänheten kan vara orsaken att den inte kan hittas på Google Maps. För vägbeskrivning och karta rekommenderas istället Hitta.se

Boende i närheten

Det är troligtvis inte många som bokar boende i närheten av denna herrgård av anledningen att den inte är öppen för besök. Men om så önskas finns ett flertal boenden att välja på i närmsta större stad som är Kristianstad. Se exempelvis hotell på hotellkristianstad.net