Slott i Skåne L-M

Löberöds slott

Löberöds slott, i orten med samma namn, i Eslöv kommun, stod klart år 1799. Huvudbyggnaden är i två våningar och ett åttkantigt trapptorn samt korta flyglar. Arbetet påbörjades 1798, och var alltså färdigställt året efter. Under uppförandet lät man dessutom gräva den lilla sjön, som ligger strax intill slottet. Slottet är i privat ägo idag.

Malmöhus

Malmöhus slotts anor går långt tillbaka i tiden. Det stod färdigt redan 1434, men fick sitt nuvarande utseende under 1500-talet, när en omfattande ombyggnad gjordes. Ombyggnaden under 1500-talet har gjort att Malmöhus idag är Nordens äldsta bevarade renässansslott. Slottet ägs av staten och är öppet för museibesök – bland annat huserar Malmö konstmuseum här. I närheten av slottet finns dessutom Slottsmöllan och Kommendanthuset.

Maltesholms slott

Maltesholms slott, i Östra Sönnarslövs socken, Kristianstad, byggdes som ett renässansslott med en stor vallgrav under åren 1635 – 1638. Sitt nuvarande utseende fick det år 1780, med en putsas fasad och med valmat tak. Slottet är inte öppet för allmänheten, förutom dess parkanläggning, som är öppen från slutet av april till mitten av oktober mellan 10:00 – 17:30, varje dag.