Slott i Skåne J-K

Jordberga slott

Jordberga slott, i Källstorps socken, Trelleborg, är bland annat uppmärksammat för sin slottspark i engelsk 1800-talsstil. Själv huvudbyggnaden, som stod färdigt 1908, är i barock. På området fanns tidigare ett sockerbruk, vars rester finns att beskåda än idag. Dock revs delar av det ned i slutet på 00-talet. En annan sevärdhet är Källstorpstenen, en runsten som finns på området.

Karsholms slott

Karsholm slott ligger strax intill Oppmannasjön, i Kristianstads kommun. Sitt moderna utseende fick det år 1862, när man lät bygga om slottet i holländsk nyrenässans. Slottet och egendomen fanns dock lång innan dess. Den första kända ägaren köpte slottet år 1336. I början av 1990-talet blev Karsholm en egen småort.

Kastberga slott

Kastberga slott ligger i orten med samma namn, i Eslövs kommun. Slottet stod klart 1889, och under 1900-talet byggdes ett omfattande antikvariat upp därinne. Det var när Ellinge gods delades, vid Carl Fredrik Dyckers död, som man lät slottet uppföras. Slottet har haft kring 10 ägare sedan uppbyggnaden, och är inte öppet för allmänheten idag.

 

Klågerups slott

Klågerups slott ligger i orten med samma namn, i Svedala kommun. Den byggnad som är huvudbyggnad idag fördes upp år 1858 i fransk renässansstil, och sedan dess har ett antal flyglar tillkommit. Egendomen och godset nämns första gången dock redan på 1100-talet. I en av flyglarna finns ett dockmuseum, sedan 2004.

Knutstorps slott

På uppfarten till den gamla tegelbyggnaden syns en byst beskåda slottet. Den föreställer astronomen Tyco Brahe, som föddes på Knutstorps slott. Idag är den stora, gamla huvudbyggnaden i privat ägo. Tidigare fanns två flyglar, som dock förstördes i en brand på 1950-talet. Under 1990-talet blev Knutstorp en egen småort.

Krageholms slott

Krageholms slott, i Sövestads socken, Ystad, är uppfört nästintill den plats där Svartån rinner ut ur Krageholmssjön. Slottet, som uppfördes under 1720-talet i barockstil, består av en huvudlänga samt två flyglar. Än idag finns här en vattenfylld vallgrav samt en slottspark.

Krapperups slott

Krapperups slott, som det ser ut idag, stod klart under 1700-talet. Egendomen har dock anor från 1300-talet och anses, historiskt sett, vara en av Skånes mest betydande sätesgårdar. Idag finns här en naturromantisk park med slingrande stigar, exotiska träd och porlande bäckar. Ett gammalt stall är idag plats för konstutställningar, och ett kostall fungerar som musikhall.

Kronovalls slott

Kronovalls slott, i kommunen Tomelilla, började föras upp 1760. Det utseende som det har idag fick det dock i slutet på 1890-talet, när det byggdes om till ett slott i fransk barockstil. Det är beläget på en holme, med vattenfyllda vallgravar runtom. Idag är slottet öppet för allmänheten, då hotell- konferens- och restaurangverksamhet bedrivs här.

Kulla Gunnarstorps slott

Kulla Gunnarstorps slott, beläget mellan orterna Domsten och Hittarp, Helsingborgs kommun, byggdes upp i slutet av 1800-talet. På egendomen finns dessutom en borg, som byggdes upp under 1500-talet. Traditionellt sett har slottet understött Allerums samt Vikens kyrkor.

Kvesarums slott

Kvesarums slott har mycket gamla anor. Det tidigaste omnämnandet man känner till är från 1388, men utseendet har förändrats mycket sedan dess, då Domkapitlet i Lund ägde egendomen. Huvudbyggnaden som står på sin plats än idag byggdes 1865, varpå man i samma veva påbörjade stora odlingsarbeten samt plantering av skogar. Kvesarums slott ligger i Södra Rörums socken, Hörby.

Kåseholm

Slottet Kåseholm har anor tillbaka till 1639, vad man känner till. Slottet, alltså samma byggnad som står där än idag, finns avbildat i mitten på 1700-talet. En ombyggnad skedde dock 1813, och delar av en äldre byggnation finns kvar i den nuvarande byggnaden. Förutom ett storjordbruk fungerar slottet idag som konferens- och hotellanläggning.