Slott i Skåne H

Hanaskogs slott

Egendomen Hanaskog nämndes första gången redan i början av 1300-talet, men det skulle dröja till 1852 tills man började föra upp ett slott här och två år senare, 1854, stod det klart. Hanaskogs slott ligger strax intill Helge å, söder om Knislinge, i Östra Göinge kommun. Ägare i dag är friherre Willem De Geer.

Herrevads kloster

Slottet på egendomen vid Herrevads kloster är idag i privat ägo, men har tjänat många olika syften genom åren. Till en början var det just ett kloster, men efter 1565 har det ägts av såväl svenska som danska adelsmän. Under 1700-talet gjordes slottet om till överstelöjtnantboställe, och några decennier senare blev det hem åt generalintendenten vid fältkommissariatet. För tillfället genomgår slottet restaurering.

Hjularöds slott

Hjularöds slott nämns redan i slutet på 1300-talet, men slottet, så som det ser ut idag, byggdes i slutet av 1800-talet. Som förebild och inspiration tjänade franska medeltidsslott, och då i synnerhet Château de Pierrefonds, som vid tillfället precis genomgått en restaurering, som rönte stor internationell uppmärksamhet. Arkitekterna som låg bakom det nya Hjularöd var Isak Clason och Lars Wahlman.

Hovdala slott

Slottet Hovdala ligger i Hässleholms kommun, mer precist i Brönnestads socken. Slottet har anor från medeltiden, och än idag märks spår från oroligheter genom historien. Snapphanar, understödda av danskar, attackerade slottet under skånska kriget. Spår från angreppet syns i porttornet. Sedan 1998 är Hovdala öppet för allmänheten, med guidade visningar, restaurang samt café.

Häckeberga slott

Häckeberga slott ligger i Lunds kommun, i närheten av orten Genarp. Slottet började byggas 1873 och har stått på sin plats sedan 1875. Byggherre von Brehmer valde en fransk renässansstil, efter att ha fått se ritningar av arkitekten Helgo Zettervall. Under 1990-talet genomgick slottet en stor renovering. Idag finns här ett hotell och en restaurang.

Högestads gods

Högestads gods i Ystads kommun, ligger i en socken med samma namn. Under medeltiden hörde Högestad till Lunds ärkebiskop, men vid reformationen lade kronan beslag på godset. Efter att ha bytt ägare ett antal gånger uppförde Rosenkrantz den nuvarande huvudbyggnaden. Slottet består av en stenbyggnad i två våningar, som idag inte är öppet för allmänheten.