Slott i Skåne A-B

Alnarps slott

Alnarps slott har stått på sin plats sedan början av 1860-talet, då det uppfördes i fransk renässansstil. Idag är slottet en plats för Sveriges lantbruksuniversitet och deras trädgårdscentrum. Dessutom finns landet första trädgårdsbibliotek här. Ytterligare något som utmärker slottet är att dess park hyser plats åt Sveriges största samling av arter och varieteter av buskar och träd.

Barsebäcks slott

Barsebäcks slott, i Kävlinge kommun, blev omnämnt redan 1339 som en sätesgård. Genom århundraden har slottet tillhört flera olika släkter, tills Gustaf David Hamilton köpte upp det. Än idag tillhör det fortfarande släkten Hamilton.

 

När Gustaf köpte egendomen var det vanvårdat, och inom kort påbörjades en restaurering. Ungefär 150 år senare lät man en dansk arkitekt bygga om slottet, varefter det fick sitt nuvarande utseende. Barsebäcks slott är inte öppet för allmänheten.

Bellinga slott

Bellinga slott, i Ystads kommun, ligger alldeles i närheten av Ellestadsjön. Förut tillhörde godset Sövdeborg, och var en sätesgård därunder. I mitten på 1800-talet kom Bellinga att avskiljas, varpå slottet byggdes av Elisabeth Piper samt maken och friherren Carl Fredrik Hochschild. Det har sedan dess funnits i släkten Pipers ägo, och är inte öppet för allmänheten.

Bjärsjöholms slott

Bjärsjöholms slott är egentligen två slott, som är belägna strax väster om Ystad. Norr finns en gammal renässansborg som uppfördes den senare hälften av 1500-talet. Den här övergavs dock senare till följd av sättningar och att ett nytt slott uppfördes i mitten på 1800-talet. Den gamla borgen restaurerades 1986.

Bjärsjölagårds slott

Bjärsjölagårds slott, som ligger ungefär 1 mil norr om Sjöbo, är idag en konferensanläggning i regi av Hushållningssällskapet Skåne. Huvudbyggnaden fördes upp 1766 och den norra flygeln byggdes 11 år senare. Den södra flygeln är från 1812. I början av 2000-talet byggde man dessutom till en helt ny konferensdel.

Björnstorps slott

Björnstorps slott, som ligger i Gödelövs socken i Lund, uppfördes i mitten av 1700-talet, och har sedan dess bytt utseende två gånger under 1800-talet. Den äldsta kända ägaren till slottet var Mikkel Pedersen Gönge, som tog över slottet från kronan år 1568. Sedan dess har slottet ägts av flera olika släkter. Den senaste ombyggnaden, 1868, stod arkitekten Helgo Zettervall för.

Bosjöklosters slott

Bosjöklosters slott ligger i Höör, mer precist i Bosjöklosters socken, som slottet gett namn åt. Det ligger precis i närheten av Ringsjön, där det grundades på 1180-talet – ursprungligen som ett nunnekloster. På slottsanläggningen finns trädgårdsterrasser, borggård, rosengård samt örtagård. Här finns dessutom ett museum och en restaurang, och med regelbundna mellanrum hålls konstutställningar.

 

Bäckaskogs slott

Bäskaskogs slott ligger i Kiaby socken, i Kristianstads kommun. Mellan Ivösjön och Oppmannasjön finns ett näs, där slottet uppfördes under 1200-talet. Vid den här tiden var det ett kloster. Idag fungerar slottet som hotell samt konferensanläggning, och det finns även en restaurang här. I parken finns en örtagård med medicinal- och kryddväxter.

 

Börringeklosters slott

Börringeklosters slott ligger i Börringe Socken, i Svedala. Det uppfördes under 1200-talet, och då som kloster (vilket namnet antyder). Den byggnad som idag fungerar som huvudbyggnad stod klar under mitten av 1700-talet, även om den såg lite annorlunda ut då. Den tredje våningen byggde man till först 100 år senare – 1863.  Här finns en gårdsbutik och en förskola, men slottet i sig är inte öppet för allmänheten.