Slott i Skåne A-B

Alnarps slott Alnarps slott har stått på sin plats sedan början av 1860-talet, då det uppfördes i fransk renässansstil. Idag är slottet en plats för Sveriges lantbruksuniversitet och deras trädgårdscentrum. Dessutom finns landet första trädgårdsbibliotek här. Ytterligare något som utmärker slottet är att dess park hyser plats åt Sveriges största Läs mer…