Skånska Slott Blogg

Slott i Skåne H

Hanaskogs slott Egendomen Hanaskog nämndes första gången redan i början av 1300-talet, men det skulle dröja till 1852 tills man började föra upp ett slott här och två år senare, 1854, stod det klart....

Slott i Skåne C-G

Charlottenlunds slott Charlottenlunds slott ligger i Snårestads socken, i Ystads kommun (ca 8 km väst om staden). Den nuvarande huvudbyggnaden är relativt ny – det uppfördes 1849 i medeltidsromantisk stil, av Arvid Posse. 1902...

Slott i Skåne A-B

Alnarps slott Alnarps slott har stått på sin plats sedan början av 1860-talet, då det uppfördes i fransk renässansstil. Idag är slottet en plats för Sveriges lantbruksuniversitet och deras trädgårdscentrum. Dessutom finns landet första...